نوای قلم

خانه » 2014 » مارس

بایگانی ماهانه: مارس 2014

بهاری در کنار بچه های سرزمین آلپ

این روزها بوی بهار از دامنه رشته کوهای آلپ به مشام میرسد و این درست پنجمین نوروزیست که دور از سرزمین مادری به استقبال نوروز میروم. حسی آمیخته از شادی و غم،نیرومندی و بی حوصلگی و چه بسیار احساساتی در تناقض با دیگری در این روزها به سراغ من و بسیاری از کوچ کردگان اجباری آمده. از همین رو «نوروز در غربت» تفاوتی آشکار با دیگر روزهای سال حتی با نوروز و بهار در ایران دارد.هر بار نوروز که از راه میرسد بی اختیار به آنچه بر زندگی شخصی و اجتماعی مان گذشت نگاهی می اندازیم و عملکرد خود را در کفه ترازو قرار داده و آن را قضاوت میکنیم.
بهاری در کنار بچه های سرزمین آلپ

(بیشتر…)

تحولات اکراین در گفتگو با یاور یزدان پرست از کانال یک

برنامه راه آینده ارگان رسمی حزب مشروطه ایران(لیبرال دموکرات ) در رابطه به آخرین تحولات اکریان گفتگویی دارد با یاور یزدان پرست روزنامه نگار و مسئول شاخه حزب مشروطه ایران(لیبرال دموکرات) در سوئیس.