نوای قلم

خانه » 2013 » نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2013

گفتگوی یاور یزدان پرست در برنامه هفتگی راه آینده

در این برنامه یاور یزدان پرست روزنامه نگار و فعال سیاسی در ارتباط با مذاکرات جمهوری اسلامی و 1+5 در ژنو سوئیس و همچنین تجمع اعتراضی به نقض حقوق بشر به گفتگو میپردازد.

اوباما خطاب به فرزندش!

با اجازه از استاد هادی خرسندی در شعر زیبای ایشان دست بردم و این شعر را بدین صورت تغییر دادم:

پسرم این نقشه جغرافیاست
پسرم این قسمت اسمش اسیاست
شکل یک گربه در اینجا آشناست
حاکم ملا به دنبال ماهاس
پسرم این نقشه ی مستعمرس
پسرم این سرزمین نازنین
چاه نفت بسیار دارد در زمین
الماس دارد هم به دل هم بر زمین
بود نامش از قدیم ایران زمین
یادگار پاک شاه اریاست
آنکه ما و آخوند دادیمش به باد
حسن و حسین نبایست کرد زیاد
پسرم از هر گروه و هر نژاد
دست در دست هم بایست داد
فارغ از هر زنده باد و مرده باد
این مملکت را باید هی درید و هی چرید
به نام اسلام که دین صلح و صفاست
پسرم!
این پرچم خیلی قشنگ
پرچم الله نماد سیک رنگ
هم نشان از جهل دارد هم زجنگ
خار چشم ساکنین چشم تنگ!
تا که داریم ما در آنجا سیدعلی
هیچ وقت باکی نداریم
یا علی!

یزدان پرست

obama