نوای قلم

خانه » 2013 » سپتامبر

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2013

گزارش یاور یزدان پرست از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از ایران فردا

در برنامه ایران و جهان در هفته ایی که گذشت از شبکه ایران فردا یاور یزدان پرست گزارشی دارد از بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس

گفتگوی یاور یزدان پرست در برنامه راه آینده

در این برنامه یاور یزدان پرست به تشریح بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس میپردازد.

گفتگوی یاور یزدان در برنامه هفتگی راه آینده

در این برنامه یاور یزدان پرست به تشریح وضعیت زندانیان سیاسی حسین رونقی ملکی و محمدرضا پورشجری و همچنین تظاهرات در حمایت از زندانیان سیاسی در برن سوئیس میپردازد.